Asociația ETC - Educație, Tradiții și Comunitate

VIZIUNE

Viziunea ETC se îndreaptă către copii și tineri implicați activ în societate, conștienți de faptul că în ei se află în mod constant puterea de a schimba prezentul și viitorul, iar pentru aceasta, în viziunea noastră, educația, respectul față de tradiții și comunitatea sunt instrumentele care pot inspira generațiile tinere, creând perspectiva unor cetățeni capabili, participativi, ai unei societăți care respectă valorile democrației, egalitatea de gen și șansă.

SCOP

Scopul ETC este promovarea educației, sub cele mai diverse aspecte ale sale, a valorilor culturii românești și universale, a tradițiilor românești în rândul societății, dar mai ales, în rândul grupurilor vulnerabile, copiilor, tinerilor și femeilor.

MISIUNE

Misiunea ETC este de a fi alături copiilor și tinerilor în general, a celor din categorii vulnerabile în special, înlesnind accesul la educație, sănătate, valori culturale și tradiții care să creeze perspectiva unei persoane active, a unor adulți capabili să își construiască un viitor integru, prin mijloace proprii și în același timp conștienți de apartenența lor la o comunitate.